Thuê xe có tài xế

Dịch vụ 4s 7s 16s 29s 45s

Đưa đón sân bay

Đưa đón một chiều từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến khách sạn ở trung tâm thành phố

200 250 350 600 900

Đà Nẵng từ/đến Hội An

Di chuyển một chiều bằng ô tô riêng có tài xế

250 350 600 900 1500

Thuê xe nửa ngày

6 tiếng thuê xe riêng có tài xế (tối đa 60km)

800 900 1200 1500 2000

Thuê xe nguyên ngày

12 giờ thuê xe riêng có tài xế (tối đa 100km)

1000 1200 1500 2000 2500

Đà Nẵng - Huế

Di chuyển một chiều bằng ô tô riêng có tài xế bao gồm điểm dừng ở Lăng Cô và đèo Hải Vân.

1500 1800 2000 2500 3500

Đà Nẵng - Huế

12 giờ thuê xe riêng có tài xế (tối đa 300km) bao gồm điểm dừng Lăng Cô, đèo Hải Vân, lăng Khải Định, kinh thành Huế, chợ Đông Ba,...

2000 2300 2500 3500 4500

Dịch vụ xe cưới

Danh mục

Blog